Department of Public Health and My Turn Logo

واکسیناسیون

به‌روز شوید،
به‌روز بمانید

به‌روز شوید،
به‌روز بمانید

از خودتان و نزدیکانتان
حفاظت کنید

یک کلینیک سرپایی پیدا کنید

نوبت بگیرید

مکان آزمایش را بیابید

سوابق دیجیتال واکسیناسیون خودتان را دریافت کنید

چه چیزی در مورد واکسیناسیون‌های کووید-19 جدید است
بودجه اضطراری فدرال برای کووید-19 به پایان رسیده است، اما نگران نباشید. تقریبا تمام طرح‌های بیمه، هزینه واکسن‌های کووید-19 را پوشش می‌دهند. اگر بیمه ندارید یا طرح شما واکسیناسیون‌های معمول را پوشش نمی‌دهد، My Turn فهرستی از مکان‌هایی را ارائه می‌کند که واکسن‌ها را بدون هیچ هزینه‌ای برای افراد فاقد بیمه ارائه می‌دهند. بیشتر بدانید.

زمان واکسن سالانه آنفلوانزای شما است

واکسن آنفلوانزا زندگی‌‌ها را نجات می‌دهد، روزهای بیماری را کاهش می‌دهد و برای همه افراد از 6 ماهگی به بعد در دسترس است.

اطلاعات بیشتر درباره واکسیناسیون

ما به بیش از 250 زبان کمک ارائه می کنیم. از طریق این شماره به خط ویژه کووید-19 کالیفرنیا تماس بگیرید:

1-833-422-4255

دوشنبه تا جمعه 8 صبح تا 5 بعدازظهر

COVID-19

آیا همه واجدشرایط دریافت واکسن به‌روزرسانی‌شده کویید-19 هستند؟

آیا تعداد دوزهای موجود در سری کویید-19 تغییر کرده است؟

آنفولانزا

آیا می توانم هم زمان با واکسن کووید-19 واکسن آنفولانزا بزنم؟

آیا واکسن های آنفولانزا عوارض جانبی دارند؟

برای کسب اطلاعات بیشتر

منابع و اطلاعات مرتبط با کووید-19، واکسیناسیون و غیره را پیدا کنید.

اطلاعات کووید-19:

برای دریافت راهنمایی، با مشاوره تلفنی رایگان CA COVID-19 با شماره 1-833-422-4255 دوشنبه تا جمعه، 8 صبح تا 5 بعدازظهر تماس بگیرید.

اطلاعات واکسن آنفولانزا:

بیشتر بدانیدباز کنید یا قفل آیا می ‌خواهید اسناد واکسن خود را