Department of Public Health and My Turn Logo


Mga pagbabakuna para sa COVID-19

Maging up-to-date,
manatiling
up-to-date

Maging up-to-date,
manatiling up-to-date

Ingatan ang iyong sarili at
lahat ng malapit sa iyo.

Maghanap ng walk-in na klinika

Magtakda ng appointment

Maghanap ng lugar ng pagsusuri

Kuhanin ang iyong digital na rekord
ng pagpapabakuna

Pamahalaan ang iyong appointment sa pagbabakuna

Kapag nangyayari ang buhay, ginagawa ng My Turn na madaling baguhin ang iyong appointment sa pagbabakuna.

Humiling ng pagbisita sa bahay o transportasyon

(mga pagbabakuna para sa COVID-19 lamang)

Hindi ka ba makapunta sa klinika dahil sa mga pangangailangan sa kalusugan o transportasyon? Mayroon kaming mga serbisyo para diyan. Ipaalam sa amin na kailangan mo ng tulong kapag nagparehistro ka, at tatawagan ka namin para mag-alok ng suporta.

Mag-iskedyul ng pagbabakuna ng pamilya o grupo

Maging protektado nang sama-sama. Pinahihintulutan ka ng My Turn na mag-iskedyul ng mga appointment na panggrupo para sa mga adulto o mga bata na nasa parehong hanay ng edad.

Karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabakuna

Nag-aalok kami ng tulong sa mahigit 250 wika. Tumawag sa California COVID-19 Hotline sa:

1-833-422-4255

Lun-Biy 8AM-8PM, Sab-Lin 8AM-5PM

COVID-19

Lahat ba ay kuwalipikado para sa bakuna laban COVID-19, kabilang ang mga maliliit na bata?

Dapat ba akong magpabakuna kung buntis ako ngayon o maaaring magbuntis sa hinaharap?

Kwalipikado ba akong tumanggap ng Karagdagan o Booster na dosis ng bakuna laban sa COVID-19?

Ano ang pagkakaiba ng Booster at Karagdagang dosis para sa mga taong immunocompromised?