Department of Public Health and My Turn Logo


Tiêm vắc xin COVID-19

Hãy cập nhật
và theo dõi
thông tin mới

Hãy cập nhật
và theo dõi
thông tin mới

Hãy bảo vệ bản thân và tất
cả những người ở gần quý vị.

Tìm phòng khám không cần hẹn trước

Đặt lịch hẹn

Tìm địa điểm xét nghiệm

Nhận hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của quý vị

Đã đến lúc cần tiêm vắc-xin ngừa cúm hàng năm

Vắc-xin ngừa cúm giúp cứu sống, giảm số ngày bị bệnh và có sẵn cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên.

Quản lý lịch hẹn tiêm vắc xin của quý vị

Khi có thay đổi trong cuộc sống, My Turn (Đến lượt tôi) sẽ giúp quý vị dễ dàng thay đổi lịch hẹn tiêm vắc xin của mình.

Yêu cầu phương tiện đi lại

(chỉ áp dụng cho tiêm vắc xin COVID-19)

Không thể đến phòng khám vì thiếu phương tiện đi lại? Dịch vụ vận chuyển của chúng tôi khiến việc này dễ dàng hơn. Khi quý vị đăng ký vắc-xin, hãy cho chúng tôi biết quý vị cần hỗ trợ và chúng tôi sẽ gọi cho quý vị để thảo luận về các lựa chọn của quý vị.

Lên lịch tiêm vắc xin cho gia đình hoặc nhóm

Được cùng bảo vệ. My Turn cho phép quý vị lên lịch hẹn cho nhóm người lớn hoặc trẻ em cùng độ tuổi.

Thông tin khác về tiêm vắc xin

Chúng tôi có dịch vụ trợ giúp với hơn 250 ngôn ngữ. Gọi Đường dây nóng về COVID-19 của California theo số:

1-833-422-4255

T2-T6: 8AM-8PM, T7-CN: 8AM-5PM

COVID-19

Mọi người có đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19 không? Thế còn liều nhắc lại thì sao?

Liều nhắc lại thể đơn trị và thể lưỡng trị mới khác nhau như nào? Tôi nên chọn loại nào?

Cúm

Tôi có thể tiêm vắc xin ngừa cúm cùng lúc với vắc xin COVID-19 không?

Có dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cần phải quan tâm sau khi tiêm vắc xin ngừa cúm không?

Để biết thêm thông tin

Xem các nguồn lực và thông tin liên quan đến COVID-19, tiêm vắc xin và các thông tin khác.

Thông tin về COVID-19:

Hãy gọi cho Đường dây nóng CA về COVID-19 theo số 1-833-422-4255 (T2-T6 8:00 Sáng - 8:00 Tối, T7-CN 8:00 Sáng - 5:00 Chiều) để được hỗ trợ.

Trang Web chính thức về Vi rút Corona của California

Sở Y tế Công cộng California

Thay đổi hoặc Hủy Lịch hẹn

Các Câu hỏi Thường Gặp về Vắc xin ở California

Tờ Thông tin về Ủy quyền Sử dụng Khẩn cấp COVID-19 (EUA)

Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số

Thông tin về vắc xin ngừa cúm:

Tờ Thông tin về Vắc-xin Tiêm phòng Cúm

Tờ Thông tin về Vắc-xin ngừa Cúm dạng Xịt Mũi

Khuyến nghị về Mùa Cúm 2022-23 từ ACIP

Quý vị muốn khóa hoặc mở khóa hồ sơ Đăng ký Tiêm ngừa California (CAIR) của mình?  Tìm hiểu thêm.