Department of Public Health and My Turn Logo


Tiêm vắc xin COVID-19

Hãy cập nhật
và theo dõi
thông tin mới

Hãy cập nhật
và theo dõi
thông tin mới

Hãy bảo vệ bản thân và tất
cả những người ở gần quý vị.

Tìm phòng khám không cần hẹn trước

Đặt lịch hẹn

Tìm địa điểm xét nghiệm

Nhận hồ sơ vắc xin kỹ thuật
số của quý vị

Quản lý lịch hẹn tiêm vắc xin của quý vị

Khi có thay đổi trong cuộc sống, My Turn (Đến lượt tôi) sẽ giúp quý vị dễ dàng thay đổi lịch hẹn tiêm vắc xin của mình.

Yêu cầu thăm khám tại nhà hoặc phương tiện đi lại

(chỉ áp dụng cho tiêm vắc xin COVID-19)

Không thể đến phòng khám vì nhu cầu về sức khỏe hoặc phương tiện đi lại? Chúng tôi có dịch vụ đáp ứng yêu cầu đó. Hãy cho chúng tôi biết khi quý vị cần trợ giúp đăng ký, sau đó chúng tôi sẽ gọi lại để đề nghị hỗ trợ.

Lên lịch tiêm vắc xin cho gia đình hoặc nhóm

Được cùng bảo vệ. My Turn cho phép quý vị lên lịch hẹn cho nhóm người lớn hoặc trẻ em cùng độ tuổi.

Thông tin khác về tiêm vắc xin

Chúng tôi có dịch vụ trợ giúp với hơn 250 ngôn ngữ. Gọi Đường dây nóng về COVID-19 của California theo số:

1-833-422-4255

T2-T6: 8AM-8PM, T7-CN: 8AM-5PM

COVID-19

Có phải tất cả mọi người đều đủ điều kiện được tiêm vắc-xin COVID-19, kể cả trẻ nhỏ?

Tôi có nên tiêm phòng nếu tôi đang mang thai bây giờ hoặc có thể mang thai trong tương lai?

Tôi có đủ điều kiện để nhận liều Bổ sung hoặc Tăng cường của vắc xin COVID-19 không?

Liều Tăng cường và liều Bổ sung cho người bị suy giảm miễn dịch khác nhau như thế nào?