Department of Public Health and My Turn Logo

Đã đến lượt quý vị.

Vắc xin miễn phí cho tất cả mọi người. Không cần bảo hiểm.

Vắc xin COVID-19 là an toàn, miễn phí và hiệu quả hiện có sẵn cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên—bất kể tình trạng bảo hiểm hoặc nhập cư. Hãy giữ gìn sức khỏe, bảo vệ người khác và giúp chúng ta chấm dứt đại dịch. Tìm một phòng khám nhận tiêm vắc xin không cần hẹn trước hoặc đặt lịch hẹn ngay hôm nay.

Hẹn tiêm mũi thứ hai cho quý vị

Đã đến lúc tiêm mũi vắc xin Pfizer hoặc Moderna thứ hai cho quý vị? Hãy đảm bảo quý vị:

  1. Đã tiêm mũi vắc xin Pfizer hoặc Moderna thứ nhất của mình
  2. Thực hiện theo lịch trình tiêm liều thứ 2
  3. Nhớ mang theo thẻ tiêm vắc xin đến cuộc hẹn

Quản lý lịch hẹn của quý vị

Cuộc sống luôn thay đổi. Chúng ta đều thông hiểu điều đó. Vì vậy, chúng tôi tạo điều kiện để dễ thay đổi lịch cuộc hẹn tiêm vắc xin của quý vị.

Lên lịch hẹn cho gia đình/nhóm

Quý vị không phải làm điều đó một mình. Chúng tôi giúp các gia đình và đội/nhóm dễ dàng lên lịch các cuộc hẹn tiêm vắc xin cùng nhau.

Quý vị cần thăm khám tại nhà hoặc phương tiện đi lại?

Không thể đến phòng khám vì vấn đề sức khỏe hoặc phương tiện đi lại? Hãy cho chúng tôi biết khi quý vị cần trợ giúp đăng ký, sau đó chúng tôi sẽ gọi lại để sắp xếp việc thăm khám tại nhà hoặc phương tiện đi lại.

California, hãy tiếp tục tiến lên!

Hành động của quý vị sẽ cứu được nhiều sinh mạng. Mỗi mũi tiêm vắc xin đều góp phần chống lại COVID-19. Quý vị đã tiêm vắc xin chưa? Giúp một người hàng xóm hoặc thành viên gia đình lên lịch hẹn hoặc tìm một phòng khám nhận tiêm vắc xin không cần hẹn trước.

Xem tiến độ tiêm vắc xin của California tại https://covid19.ca.gov.

Hỏi và đáp

Chúng tôi có dịch vụ trợ giúp với hơn 250 ngôn ngữ. Hãy gọi số 833-422-4255.

Chương trình You Call The Shot California (Quý vị là Người Quyết định) là gì?

Làm cách nào để lên lịch lại/hủy cuộc hẹn?

Có phải xắc xin COVID-19 chỉ dành cho cư dân California không?

Làm thế nào để tôi lên lịch tiêm liều thứ hai?

Tôi có cần phải có mặt tại cuộc hẹn tiêm cho trẻ vị thành niên không?

Tôi cần làm gì tại buổi tiêm vắc xin?

Làm thế nào để tôi chứng minh là tôi đã được tiêm vắc xin?

Tôi có bị tác dụng phụ sau khi tiêm vắc xin không?

Làm thế nào để tiêm vắc xin nếu tôi không thể đi lại vì vấn đề sức khỏe?

Làm thế nào để tôi được tiêm vắc xin nếu tôi cần hỗ trợ phương tiện đi lại?