Department of Public Health and My Turn Logo


Tiêm vắc xin

Hãy cập nhật
và theo dõi
thông tin mới

Hãy cập nhật
và theo dõi
thông tin mới

Hãy bảo vệ bản thân và tất
cả những người ở gần quý vị.

Tìm phòng khám không cần hẹn trước

Đặt lịch hẹn

Tìm địa điểm xét nghiệm

Nhận hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của quý vị

Các thông tin mới về tiêm chủng COVID-19
Tài trợ khẩn cấp liên bang cho COVID-19 đã kết thúc, nhưng quý vị đừng lo lắng. Gần như tất cả các chương trình bảo hiểm đều bao trả chi phí vắc-xin COVID-19. Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc chương trình của quý vị không bao trả cho việc tiêm vắc-xin thông thường, My Turn sẽ cung cấp cho giúp quý danh sách địa điểm tiêm vắc-xin miễn phí dành cho những người không có bảo hiểm. Tìm hiểu thêm.

Đã đến lúc cần tiêm vắc-xin ngừa cúm hàng năm

Vắc-xin ngừa cúm giúp cứu sống, giảm số ngày bị bệnh và có sẵn cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên.

Thông tin khác về tiêm vắc xin

Chúng tôi có dịch vụ trợ giúp với hơn 250 ngôn ngữ. Gọi Đường dây nóng về COVID-19 của California theo số:

1-833-422-4255

Thứ 2-Thứ 6 8:00 SÁNG - 5:00 TỐI

COVID-19

Tất cả mọi người đều đủ điều kiện tiêm nhắc lại vắc-xin COVID-19?

Số liều trong loạt mũi tiêm COVID-19 có thay đổi không?

Cúm

Tôi có thể tiêm vắc xin ngừa cúm cùng lúc với vắc xin COVID-19 không?

Vắc xin ngừa cúm có gây ra tác dụng phụ nào không?

Để biết thêm thông tin

Xem các nguồn lực và thông tin liên quan đến COVID-19, tiêm vắc xin và các thông tin khác.

Thông tin về COVID-19:

Gọi Đường dây nóng CA về COVID-19 theo số 1-833-422-4255 Thứ 2-Thứ 6 8:00 SÁNG - 5:00 TỐI để được hỗ trợ.

Trang Web chính thức về Vi rút Corona của California

Sở Y tế Công cộng California

Thay đổi hoặc Hủy Lịch hẹn

Các Câu hỏi Thường Gặp về Vắc xin ở California

Tờ Thông tin về Ủy quyền Sử dụng Khẩn cấp COVID-19 (EUA)

Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số

Thông tin về vắc xin ngừa cúm:

Tờ Thông tin về Vắc-xin Tiêm phòng Cúm

Tờ Thông tin về Vắc-xin ngừa Cúm dạng Xịt Mũi

Khuyến nghị về Mùa Cúm 2022-23 từ ACIP

Quý vị muốn khóa hoặc mở khóa hồ sơ Đăng ký Tiêm ngừa California (CAIR) của mình?  Tìm hiểu thêm.